Internacional

Des del passat, dialogant amb el futur…

National Museum of Australia  www.nma.gov.au

L’opció sobiranista, innovadora

Musée de la Civilisation de Quebec… www.mcq.org

La concentració de museus més gran del món

El Smithsonian Institut… www.si.edu

Canadian Museum of Civilization…

l’opció federal i… una altra concentració de museus

www.civilization.ca

Musée Dauphinois de Grenoble…

l’opció regional dels museus de societat

www.musee-dauphinois.fr

Musée des Confluences de Lyon…

l’opció francesa per dimensionar una gran ciutat del món

www.museedesconfluences.fr

Musée du Quai Brandly de París…

i l’evolució de les grans institucions parisenques

www.quaibranly.fr

Deutsheshistorishes museum…

i l’illa de museus de Berlín Museumsinsel

www.museumsinsel-berlin.de