L’espai del museòleg

Museums and Sustainable Communities

Canadian Perspectives

 

“WHEN THE SPIRIT OF THE SITE BREATHES LIFE”

Nature and culture in tune with perpetuity

 

Annette Viel Museologist, Parks Canada Québec

 

 

Resum

 

La memòria supera objectes i territoris. Es torna polimorfa i polisèmica. Així, el museu contemporani ha de saber adaptar-se a les realitats postmodernistes i estendre les seves funcions tradicionals al cor de la ciutat i la vida. El propòsit d’Annette Viel és veure per què la museologia del segle XXI ha de basar les seves intervencions en un apropament global que estableixi el vincle entre els paràmetres natura/cultura, els que condicionen el conjunt d’intervencions presents. En efecte, com que el museu contemporani també és un indret, un parc, un jardí…, resulta superat el temps en què els museus no eren més que grans temples amb atris imponents.

 

El respecte a l’esperit dels llocs exigeix un apropament integrador que, per a Parcs Canadà, es materialitza a través d’una revalorització acurada de mantenir el paisatge amb la significació que li és pròpia al lloc, oferint, a una clientela diversa, una experiència de visita adaptada a les seves necessitats. Aquest apropament té present els principis del desenvolupament sostingut, en què el patrimoni no constitueix un objecte fix inscrit dins d’una memòria aturada en el temps, sinó que s’arrela en un territori que canvia amb el discórrer del temps.

 

La integració dels llocs dedicats a la natura, en el context d’una museologia tradicionalment reservada a la cultura, afavoreix una sinergia portadora de coneixements nous i museografies innovadores. L’art no escapa al moviment perquè els artistes han après a intervenir en el si la natura. Aquesta nova aliança amb la natura condueix l’ésser humà cap a una comprensió més aprofundida de les seves pertinences planetàries i obrir-se horitzons nous. Això es converteix en una bona ocasió per familiaritzar-se amb les formes inèdites de descobrir les memòries i els seus significats; les memòries passades però també les que es construeixen avui i les de demà. L’autora conclou amb una advertència, no cedir als efectes de moda, i una recomanació, llegar indrets rics amb un esperit de continuïtat i devenir.

 

“WHEN THE SPIRIT OF THE SITE BREATHES LIFE”