DIM 2017

DIM 2017

DIM 2017

Museus i històries doloroses : dir l’indicible en els museus

L’edició 2017 reunirà els museus participants al voltat del tema : « Museus i històries doloroses : dir l’indicible en els museus ».

Aquest tema posa en relleu el rol dels museus que, posant-se al servei de la societat, poden esdevenir centres de pacificació de les relacions entre els pobles. Tanmateix, posa en evidència com l’acceptació d’un passat dolorós constitueix un primer pas per plantejar-se un futur comú sota el signe de la reconciliació.

Qmb la tria del tema de l’indicible en els museus, el tema del DIM 2017 permet apropar-se a l’incomprehensible de passats doloros inherents a la humanitat. Aquesta temàtica incita el museu a inscriure’s com actor calmant de les ahistòries traumàtiques del passat gràcies a la mediació i a la pluralitat dels punts de vista expressats.

 

De totes les institucions culturals, conviedm als actors del món sencer a sumar-se a questa festa que posarà en relleu el llligam que permetrà pensar un futur més enllà dels tabús i cap a una millor comprehensió de l’altre, de la seva història i de la seva identitat.