ICOM Internacional

 COMITÈS NACIONALS

Els comitès nacionals constitueixen l’instrument principal de comunicació entre el Secretariat de l’ICOM i els seus membres. Un comitè nacional assegura la gestió dels interessos de l’ICOM en el seu país, representa els membres dins l’ICOM i contribueix a la realització dels programes de l’ICOM. L’adhesió a l’ICOM d’almenys cinc membres d’un mateix país permet la creació d’un comitè nacional d’aquell país. La llista dels comitès nacionals es publica en el quadern central de les Nouvelles de l’ICOM. Tota persona o institució qui vulgui esdevenir membre ha de fer una demanda d’adhesió al comitè nacional de l’ICOM del seu país. Actualment, l’ICOM compta amb 118 comitès nacionals actius.

 COMITÈS INTERNACIONALS

L’ICOM té trenta comitès internacionals, que representen diverses tipologies de museus o diversos àmbits de la professió. Els comitès internacionals tenen un caràcter exclusivament professional i es componen dels membres de l’ICOM que demanen l’adhesió. A partir dels comitès internacionals es realitzen els objectius principals de l’organització: l’intercanvi d’informacions científiques a escala internacional, l’elaboració de normes per a la professió, l’adopció de regles i de recomanacions, i la realització de projectes comuns. Els comitès internacionals són també representats en el Comitè Consultiu de l’ICOM a través del seu president.

 

AVICOM Comitè Internacional de l’Audiovisual i de les Noves Tecnologies de la Imatge i del So

 

CAMOC Comitè Internacional per les Col·leccions i les Activitats dels Museus de les Ciutats

 

CECA Comitè Internacional per l’Educació i l’Acció Cultural

 

CIDOC Comitè Internacional de la Documentació

 

CIMAM Comitè Internacional dels Museus i les Col·leccions d’art modern

 

CIMCIM Comitè Internacional dels Museus i les Col·leccions d’Instruments de Música

 

CIMUSET Comitè Internacional dels Museus i les Col·leccions de Ciències i Tècniques

 

CIPEG Comitè Internacional de l’Egiptologia

 

COSTUME – Comitè Internacional dels Museus i les Col·leccions de Vestimenta

 

DEMHIST Comitè Internacional de les Cases Museu

 

GLASS Comitè Internacional per les Col·leccions i els Museus del Vidre

 

ICAMT Comitè Internacional per l’Arquitectura i les Tècniques Museogràfiques

 

ICDAD Comitè Internacional de les Arts Decoratives i del disseny

 

ICEE Comitè Internacional pels Intercanvis d’Exposicions

 

ICFA Comitè Internacional dels Museus i les Col·leccions de les Belles Arts

 

ICLM Comitè Internacional dels Museus Literaris

 

ICMAH Comitè Internacional dels Museus i les Col·leccions d’Arqueologia i d’Història

 

ICME Comitè Internacional dels Museus i les Col·leccions d’Etnografia

 

ICMEMO Comitè Internacional dels Museus de la Memòria de les Víctimes de Crims Públics

 

ICOFOM Comitè Internacional de la Museologia

 

ICOM-CC Comitè Internacional per la Conservació

 

ICOMAM Comitè Internacional dels Museus d’Armes i de la Història Militar

 

ICOMON Comitè Internacional dels Museus Bancaris i Monetaris

 

ICR Comitè Internacional dels Museus Regionals

 

ICTOP Comitè Internacional per la Formació del Personal

 

INTERCOM Comitè Internacional per la Gestió

 

MPR Comitè Internacional pel Màrqueting i les Relacions Públiques en els Museus

 

NATHIST Comitè Internacional dels Museus i les Col·leccions de Ciències Naturals

 

UMAC Comitè Internacional dels Museus i les Col·leccions Universitàries