Benvingut

L’ICOM és l’organització internacional dels museus i dels professionals de museus implicada en la preservació, en assegurar la continuïtat i comunicar a la societat els valors del patrimoni cultural i natural mundial, actual i futur, tangible i intangible.

L’ICOM va néixer el 1946 com una organització no governamental (ONG) en relació formal d’associació amb la UNESCO i té estatut de membre consultiu del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. És una associació sense objectiu lucratiu, que es finança majoritàriament per les aportacions dels seus membres. També participen al seu finançament diversos organismes públics i privats com la UNESCO, ja que l’ICOM n’executa una part del programa referent als museus.

La seu de l’ICOM està ubicada a la Casa de la UNESCO, a París, on es troba permanentment el Secretariat general i s’ha creat el Centre d’informació museològica UNESCO-ICOM.

L’ICOM té uns 26.000 socis procedents de 151 països, que col·laboren en les accions que l’Organització realitza en el pla nacional, regional o internacional: tallers, publicacions, formacions, programes conjunts i promoció dels museus gràcies al Dia internacional dels museus (el 18 de maig de cada any).

Els membres participen a les activitats dels 118 comitès nacionals i de 30 comitès internacionals i de les 17 organitzacions afiliades. Per reforçar la seva acció, alguns comitès nacionals s’han agrupat en organitzacions regionals.

La planificació estratègica adoptada per l’Assemblea General és aplicada pel secretariat de l’ICOM i per part dels comitès nacionals i internacionals que contribueixen a la realització del programa. Les accions de l’ICOM intenten respondre als reptes i les necessitats de la professió i s’articulen a l’entorn dels temes següents:

· cooperació i intercanvi científic

· disseminació del coneixement sobre els museus i la sensibilització del públic

· formació professional · desenvolupament de normes professionals

· elaboració i promoció de la deontologia professional

· protecció del patrimoni i lluita contra el tràfic il·lícit de béns culturals

· Els estatus d’ICOM internacional

http://icom.museum/statutes_fr.html

 

Comitès nacionals >>

Comitès internacionals >>

Organitzacions regionals >>